Montáž pletiva Košice

Návod na montáž a pomôcka na rozpočet materiálu:

 

 

 VZDIALENOSŤ STĹPIKOV

- Mezistĺpiky sa umiestňujú medzi napínacie sltĺpiky vo vzdialenosti 3 m u pletiva vysokého  do 160 cm a 2,5 m u vyšších pletív. Vzpery sa pripevňujú ku stĺpikom vo výške 2/3 jeho nadzemnej výšky, pomocou objímky a skrutky.

 

 

 UCHYTENIE PLETIVA

-Pred uchytením – zavesením pletiva musia byť napínacie drôty a napínaky natiahnuté mezi stĺpikmi.


-Vzdialenosť stĺpikov je maximálne 3 m a všetky rohové a koncové stĺpiky musia byť opatrené vzperami. Ak je oplotenie dlhšie než 25 m, doporučujeme opatriť každý desiaty priebežný stĺpik 2 vzperami pre lepšiu stabilitu plotu. Napínacie drôty pletiva, ktoré sa kotvia k rohovým a koncovým stĺpikom, sú umiestnené hore, uprostred a dole. Vzpera se uchycuje pomocou objímky k stĺpiku