Kontakt

Údaje o firme

URBAN-EU                                                       

Južná trieda 74

Košice 040 01

IČO: 47 612 215

DIČ: SK 2024 010 747

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice

vložka číslo: 34948/V

Bankové spojenie: VÚB č.ú.: SK74 0200 0000 0032 7208 2058

 

 Kontakty :  Martin Urban ml. - Obchodný zástupca, montáž a servis ...0908 970 779

                    Martin Urban st. - Cenové ponuky, odborné poradenstvo..........0905 600 274 

 E-Mail:         info@brany-oplotenia.sk                   

Google map: Juzna trieda 1595/74